Muziektheorie

Muziektheorie

Muziektheorie – Voor wie is muziektheorie belangrijk?

 • Voor leerlingen die een toelatingsexamen willen afleggen bij bijvoorbeeld het conservatorium
 • Voor mensen die meer achtergrondinformatie willen hebben

Muziektheorie – Wat kan het allemaal inhouden?

 • De theorieles is zeker geen gitaarles
 • Alle intervallen en akkoorden worden op de piano gespeeld, omdat dit bij de vervolgopleidingen ook zo gebeurt
 • Het leren herkennen van een muziekstuk dat in mineur, dan wel in majeur staat
 • De ritmische dictee’s worden getikt en de melodische dictee’s worden op de piano gespeeld
 • Het leren herkennen van de intervallen, zowel stijgend als dalend als tegelijk
 • Het leren horen van de drieklanken en de daarbijbehorende liggingen
 • Het dominant septiemakkoord
 • Het leren van de opbouw van alle drieklanken en septiemakkoorden
 • Het kunnen tikken van ritmen (en ze ook kunnen noteren)
 • Het kunnen noteren van een melodie
 • Fouten halen uit een genoteerde melodie die wordt gespeeld
 • Een begin maken met van blad zingen
 • Uitleg van de kwintencirkels
 • Uitleg kerktoonsoorten ook met betrekking tot voortekens
 • Het leren van een aantal verschillende toonladders (over drie octaven)

Muziektheorie – Wie kunnen hieraan deelnemen?

 • Alle leerlingen die al op les zitten en er behoefte aan hebben
 • Mensen die op een ander instrument spelen, maar een leraar hebben die ze dit niet wil of kan leren